انجمن تخصصی ساران هاستینگ

نسخه‌ی کامل: اشنایی با نرم افزار
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نرم افزار مجموعه ای از برنامه های کامپیوتری و مستندات است که انجام کارهای گوناگون بر روی یک سیستم کامپیوتری را بر عهده دارد. دستورالعمل پردازنده تغییر بیان از سخت افزار کامپیوتر در یک توالی از پیش تعریف شده می باشد. کلمه "نرم افزار" باراول توسط جان توکی مورد استفاده قرار گرفت. در سطح بسیار ابتدایی، نرم افزار کامپیوتر، متشکل از زبان ماشین است که شامل گروهی از مقادیر دودویی بوده و دستورالعمل پردازنده را تعیین می کند.  به طور کلی، نرم افزار کامپیوتر، زبانی است که یک کامپیوتربا ان صحبت می کند. با پیشرفت علم نرم افزارهای مختلفی درزمینه: نرم افزار مالی و حسابداری- نرم افزارهای گرافیکی – نرم افزارمدیریت انبار-نرم افزارهای ویرایش و طراحی متن و.....عرضه شده که کاربرد بالایی درعصرتکنولوژی دارند. انواع مختلفی از نرم افزار های کامپیوتری وجود دارد و باید دید نرم افزار‌ها از جهات مختلفی قابل دسته بندی و تقسیم می باشند و متخصصین کامپیوتر با توجه به ابعاد مختلف نرم افزار به ارائۀ تقسیم بندی های متفاوتی از این پدیدۀ فناورانه پرداخته اند.هر تقسیم بندی می بایستی فلسفه و فایده ای داشته باشد و از طرفی نرم افزار از دو بعد فنی و حقوقی نیز امکان دسته بندی دارد، آنچه در پی می آید بر آن است که نرم افزار را از منظرهای متفاوتی مورد دسته بندی و تحلیل قرار دهد تا زوایا و ابعاد فنی و حقوقی نرم افزار ، قدری روشن تر گردد؛ زیرا به نظر می رسد، میزان و شکل حمایت حقوقی با توجه به اجزا، مراحل و اقسام نرم افزار، متفاوت خواهد بود.