انجمن تخصصی ساران هاستینگ

نسخه‌ی کامل: قیمت گوشی موبایل کارکرده چنده؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم

اندروید باشه
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم
بستگی داره چقدر بخوای هزینه کنی برای چی گوشی رو بخوای 
(2020/01/26، 05:36 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم
بستگی داره چقدر بخوای هزینه کنی برای چی گوشی رو بخوای 

800 تا 1 تومن
(2020/01/26، 05:35 AM)naziye نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم

اندروید باشه

بله من هم گوشی اندروید رو گفتم وگرنه برای گوشی های ایفون که قیمت ها فرق داره هست از یک میلبون که کارکرده تا ۲۰  تومن که نو هستن

(2020/01/26، 05:38 AM)naziye نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:36 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم
بستگی داره چقدر بخوای هزینه کنی برای چی گوشی رو بخوای 

800 تا 1 تومن

خب اینجوری خیلی بهتر شد حداقل میدونی الان دنبال چه گوشی و چه قیمتی می گرددی

(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

هست زیاد هم هست الان برات آدرس میفرستم ولی اینترنتی خیلی راحت خرید می کنی

میتونی از سایت شیپور کمک بگیری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...9%84%D8%AA گوشی کارکرده داره

میتونی از سایت شیپور کمک بگیری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...9%84%D8%AA گوشی کارکرده داره

(2020/01/26، 07:18 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:35 AM)naziye نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم

اندروید باشه

بله من هم گوشی اندروید رو گفتم وگرنه برای گوشی های ایفون که قیمت ها فرق داره هست از یک میلبون که کارکرده تا ۲۰  تومن که نو هستن

(2020/01/26، 05:38 AM)naziye نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:36 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم
بستگی داره چقدر بخوای هزینه کنی برای چی گوشی رو بخوای 

800 تا 1 تومن

خب اینجوری خیلی بهتر شد حداقل میدونی الان دنبال چه گوشی و چه قیمتی می گرددی

(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

هست زیاد هم هست الان برات آدرس میفرستم ولی اینترنتی خیلی راحت خرید می کنی

میتونی از سایت شیپور کمک بگیری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...9%84%D8%AA گوشی کارکرده داره

میتونی از سایت شیپور کمک بگیری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...9%84%D8%AA گوشی کارکرده داره
خب اینجا رو بگرد کلی گوشی هست حتما می توانی یکی از اینها رو انتخاب کنی
(2020/01/26، 07:18 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:35 AM)naziye نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم

اندروید باشه

بله من هم گوشی اندروید رو گفتم وگرنه برای گوشی های ایفون که قیمت ها فرق داره هست از یک میلبون که کارکرده تا ۲۰  تومن که نو هستن

(2020/01/26، 05:38 AM)naziye نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:36 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم
بستگی داره چقدر بخوای هزینه کنی برای چی گوشی رو بخوای 

800 تا 1 تومن

خب اینجوری خیلی بهتر شد حداقل میدونی الان دنبال چه گوشی و چه قیمتی می گرددی

(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

هست زیاد هم هست الان برات آدرس میفرستم ولی اینترنتی خیلی راحت خرید می کنی

میتونی از سایت شیپور کمک بگیری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...9%84%D8%AA گوشی کارکرده داره

میتونی از سایت شیپور کمک بگیری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...9%84%D8%AA گوشی کارکرده داره

(2020/01/26، 07:18 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:35 AM)naziye نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم

اندروید باشه

بله من هم گوشی اندروید رو گفتم وگرنه برای گوشی های ایفون که قیمت ها فرق داره هست از یک میلبون که کارکرده تا ۲۰  تومن که نو هستن

(2020/01/26، 05:38 AM)naziye نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:36 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]
(2020/01/26، 05:21 AM)نازگل67 نوشته است: [ -> ]تا هر قیمتی که بخوای از ۱۰۰ تومن تا ۱۵ ، ۱۶  میلیون من هم کارکرده  دیدم
بستگی داره چقدر بخوای هزینه کنی برای چی گوشی رو بخوای 

800 تا 1 تومن

خب اینجوری خیلی بهتر شد حداقل میدونی الان دنبال چه گوشی و چه قیمتی می گرددی

(2020/01/26، 05:00 AM)naziye نوشته است: [ -> ]میدونید گوشی کارکرده تو چه حدود قیمتی هست؟

هست زیاد هم هست الان برات آدرس میفرستم ولی اینترنتی خیلی راحت خرید می کنی

میتونی از سایت شیپور کمک بگیری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...9%84%D8%AA گوشی کارکرده داره

میتونی از سایت شیپور کمک بگیری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...9%84%D8%AA گوشی کارکرده داره
خب اینجا رو بگرد کلی گوشی هست حتما می توانی یکی از اینها رو انتخاب کنی

ممنونم استفاده میکنم حتما