انجمن تخصصی ساران هاستینگ

نسخه‌ی کامل: "گرافیست دورکار کسی نمیخواد؟ "
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نرم افزارفتوشاپ رو خیلی واردم و حالا دنبال دورکاری هستم، بخاطر بچه ام نمیتونم بیرون کار کنم، شما فتوشاپ کار دورکار نمیخواین؟
(2020/03/12، 12:02 PM)naziye نوشته است: [ -> ]نرم افزارفتوشاپ رو خیلی واردم و حالا دنبال دورکاری هستم، بخاطر بچه ام نمیتونم بیرون کار کنم، شما فتوشاپ کار دورکار نمیخواین؟

کار با فتوشاپ الان خیلی شغل پردرامدی هست با توجه به اینکه کارها به سوی اینترنتی شدن رفتن و همه ی سایتها نیاز به گرافیست دارن
(2020/03/12، 12:02 PM)naziye نوشته است: [ -> ]نرم افزارفتوشاپ رو خیلی واردم و حالا دنبال دورکاری هستم، بخاطر بچه ام نمیتونم بیرون کار کنم، شما فتوشاپ کار دورکار نمیخواین؟

سایت های زیادی هستن که آگهی استخدام زدن برای فتوشاپ کار

فتوشاپ کار دورکاری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B3%D8%AA هر روز آگهی هاش به روز میشه

(2020/03/12، 02:15 PM)setare-76 نوشته است: [ -> ]
(2020/03/12، 12:02 PM)naziye نوشته است: [ -> ]نرم افزارفتوشاپ رو خیلی واردم و حالا دنبال دورکاری هستم، بخاطر بچه ام نمیتونم بیرون کار کنم، شما فتوشاپ کار دورکار نمیخواین؟

سایت های زیادی هستن که آگهی استخدام زدن برای فتوشاپ کار

فتوشاپ کار دورکاری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B3%D8%AA هر روز آگهی هاش به روز میشه

حتما چک کن ایشالا بتونی یه  کار خوب پیدا کنی

(2020/03/12، 02:15 PM)setare-76 نوشته است: [ -> ]
(2020/03/12، 12:02 PM)naziye نوشته است: [ -> ]نرم افزارفتوشاپ رو خیلی واردم و حالا دنبال دورکاری هستم، بخاطر بچه ام نمیتونم بیرون کار کنم، شما فتوشاپ کار دورکار نمیخواین؟

سایت های زیادی هستن که آگهی استخدام زدن برای فتوشاپ کار

فتوشاپ کار دورکاری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B3%D8%AA هر روز آگهی هاش به روز میشه

حتما چک کن ایشالا بتونی یه  کار خوب پیدا کنی
(2020/03/12، 12:17 PM)setare-76 نوشته است: [ -> ]
(2020/03/12، 12:02 PM)naziye نوشته است: [ -> ]نرم افزارفتوشاپ رو خیلی واردم و حالا دنبال دورکاری هستم، بخاطر بچه ام نمیتونم بیرون کار کنم، شما فتوشاپ کار دورکار نمیخواین؟

کار با فتوشاپ الان خیلی شغل پردرامدی هست با توجه به اینکه کارها به سوی اینترنتی شدن رفتن و همه ی سایتها نیاز به گرافیست دارن

بله منم دورکاری کردم و خیلی بیتجربه نیستم 
دنبال جایی میگردم که کار همیشگی باشه تا بشه همیشه برای اون شرکت کار کرد

(2020/03/12، 02:15 PM)setare-76 نوشته است: [ -> ]
(2020/03/12، 12:02 PM)naziye نوشته است: [ -> ]نرم افزارفتوشاپ رو خیلی واردم و حالا دنبال دورکاری هستم، بخاطر بچه ام نمیتونم بیرون کار کنم، شما فتوشاپ کار دورکار نمیخواین؟

سایت های زیادی هستن که آگهی استخدام زدن برای فتوشاپ کار

فتوشاپ کار دورکاری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B3%D8%AA هر روز آگهی هاش به روز میشه

(2020/03/12، 02:15 PM)setare-76 نوشته است: [ -> ]
(2020/03/12، 12:02 PM)naziye نوشته است: [ -> ]نرم افزارفتوشاپ رو خیلی واردم و حالا دنبال دورکاری هستم، بخاطر بچه ام نمیتونم بیرون کار کنم، شما فتوشاپ کار دورکار نمیخواین؟

سایت های زیادی هستن که آگهی استخدام زدن برای فتوشاپ کار

فتوشاپ کار دورکاری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B3%D8%AA هر روز آگهی هاش به روز میشه

حتما چک کن ایشالا بتونی یه  کار خوب پیدا کنی

(2020/03/12، 02:15 PM)setare-76 نوشته است: [ -> ]
(2020/03/12، 12:02 PM)naziye نوشته است: [ -> ]نرم افزارفتوشاپ رو خیلی واردم و حالا دنبال دورکاری هستم، بخاطر بچه ام نمیتونم بیرون کار کنم، شما فتوشاپ کار دورکار نمیخواین؟

سایت های زیادی هستن که آگهی استخدام زدن برای فتوشاپ کار

فتوشاپ کار دورکاری https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8...8%B3%D8%AA هر روز آگهی هاش به روز میشه

حتما چک کن ایشالا بتونی یه  کار خوب پیدا کنی

باشه ممنونم که فرستادید حتما چک میکنم